Code: ... ...

Informácie

Základné informácie

 • 1.-4. trieda (1.-4. ročník)
 • dvojjazyčná výučba od 1. triedy (čeština/slovenčina, nemčina)
 • alfabetizácia v slovenčine/češtine a nemčine
 • slovenčina je alternatívnym predmetom k češtine (5 hodín týždenne)
 • vyučovanie prebieha na základe rakúskych osnov s výučbou angličtiny od 3. triedy
 • tímová bilingválne výučba (Team-Teaching)
 • nepovinné cvičenia: divadelný krúžok, výtvarný krúžok, tanec a rôzne športové krúžky
 • družina: po-št do 17:30 h, pia do 17:00 h
 • činnosti ponúkané v rámci družiny: loptové hry, volejbal, cvičenia, jóga, tanec, divadelný krúžok, hudobná škola, hra na flautu, klavír a gitaru, ručné práce, výtvarný krúžok, Science Club
 • paralelné triedy
 • škola v přírodě (3. třídy)
 • kurz plavání (3. třídy)
 • dopravní výchova (4. třídy)
 • různé výlety
 • školní knihovna
 • školní jídelna
 • dětské hřiště

Vyučovacie jazyky

Vyučovacími jazykmi na obecnej škole sú od 1. do 4. triedy čeština a nemčina, alternatívnym predmetom k češtine je slovenčina (5 hodín týždenne). Alfabetizácia prebieha v materinskom jazyku dieťaťa.

Podľa modela Centrope Schooling sprevádza každú triedu dvojjazyčný tím učiteľov s materskými jazykmi čeština/slovenčina - nemčina, aby sme zaistili všetkým deťom kvalitnú bilingválnu tímovú výučbu. Od 3. triedy sa pridáva aj výučba angličtiny.


Poplatky za školu

Školné obecná škola mesačne vrátane družiny

Ceny 2023/2024

1. dieťa                                                     260,00 €
2. dieťa*                                                    195,00 €
3. dieťa*                                                     60,00 €
4. dieťa a ďalšie*                                         0,00 €
(ak 2. dieťa navštevuje obecnú školu) 

*) Zľava sa týka 2., 3. a ďalšieho dieťaťa navštevujúceho školu spolku Komenský.

V prebehu mesiaca september obdržia všetci žiaci rozpis platieb školného na celý školský rok. Aktuálnu platbu školného je treba uhradiť vždy do dátumu uvedeného na rozpise. Pri platení školného preferujeme platbu inkasom /SEPA Lastschrift/, čím nás platca školného zároveň splnomocní k sťahovaniu školného zo svojho bežného účtu. Povolenie na inkaso je nutné vyplniť jednorázovo, na každé dieťa zvlášť. Toto povolenie môže byť použité aj na platby školného v nasledujúcom školskom roku, či pri prestupe na iný stupeň škôl Komenský. 
Informácie o možnosti zľavy školného zo sociálných dôvodov vám podá riaditeľka obecnej školy.

Prihlásenie

V prípade, že chcete prihlásiť svoje dieťa na všeobecnú školu VS Komenský, dohodnite si prosím schôdzku s riaditeľkou školy pani Mgr. Dipl. Päd. Marcelou Kaplan, a to e-mailom alebo telefonicky (+43 1 713 31 88 20).


Ďalšia ponuka

 • školský lekár
 • školní psycholog