Code: ... ...

Tlač a publikácie

"Česká a slovenská Vídeň dnes"

informuje o aktivitách Školského spolku Komenský a jednotlivých školách, vydávame od roku 1997.

Ročenka

kompletný súpis činností jednotlivých tried všetkých stupňov počas školského roka, vydávame od školského roku 1997.

Kalendár

kalendár s kresbami detí / študentov vydávame každoročne od roku 2002.