Code: ... ...

Školská knižnica

Na 5. poschodí nájdete malú, ale zato veľmi útulnú miestnosť a pre milovníkov kníh raj na zemi - školskú knižnicu, ktorá ponúka veľké množstvo titulov v češtine, slovenčine, nemčine a angličtine a tiež DVD. Nejedná sa však len o beletriu. Žiaci a študenti majú k dispozícii tiež odbornú literatúru. Každý rok dopĺňame knižný fond vďaka finančnej podpore Rodičovskej rady Komenský a k rozširovaniu ponuky kníh dochádza tiež vďaka darom početných inštitúcií a priateľov školy. V tejto miestnosti sa tiež pravidelne konajú rôzne podujatia - súťaže, workshopy, semináre a literárne besedy.