Code: ... ...

Výbor a personál

Výbor

Ing. Karel Hanzl

Starosta

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0
Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mag. Paul Rodt

Zástupca starostu

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mgr. Margita Jonas

Konateľka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-01

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900
E-mail

Anna Prucha

Zástupkyňa konateľky

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Jaroslava Linha

Účtovníčka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Edith Neuhold

Zástupkyňa účtovníčky

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-03

Fax: +43 /1/ 713 31 88-903
E-mail

Jaroslava Hovorka

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Tomáš Kostohryz

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Dr. Walter Leeb

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Personál

Edina Langer

Mirka Rührig

Vedúca školskej jedálně

Tel.: +43/1/713 31 88-50
Mob.: +43/699/168 68 806

Marie Půstová

Školská jedáleň


Zdeněk Matuščin

Školská jedáleň


Nicolette Števanková

Školská jedáleň


Rasema Mustedanagic

Upratovanie


Enisa Karalic

Upratovanie


Štefan Chabreček

Údržba


Pavol Zuzčák

Údržba

Dr. Adela Dresková

Školská lekárka - KiGa, VS
E-mail

ordinačné hodiny:
každá streda 8:00-12:00 hod
Sebastianplatz 3, 1030 Viedeň

MUDr. Kateřina Chvílová

Školská lekárka - Rg
E-mail

ordinačné hodiny:
každá streda 8:00-12:00 hod
Schützengasse 31, 1030 Viedeň