Výbor a personál

Výbor

Ing. Karel Hanzl

Starosta

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0
Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mag. Paul Rodt

Zástupca starostu

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mgr. Margita Jonas

Konateľka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-01

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900
E-mail

Anna Prucha

Zástupkyňa konateľky

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Jaroslava Linha

Účtovníčka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Edith Neuhold

Zástupkyňa účtovníčky

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-03

Fax: +43 /1/ 713 31 88-903
E-mail

Jaroslava Hovorka

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Tomáš Kostohryz

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Dr. Walter Leeb

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Personál

Mirka Rührig

Vedúca školskej jedálně

Tel.: +43/1/713 31 88-50
Mob.: +43/699/168 68 806

Marie Půstová

Školská jedáleň


Zdeněk Matuščin

Školská jedáleň


Mgr. Vlasta Mládková

Školská jedáleň


Rasema Mustedanagic

Upratovanie


Emina Mustedanagic

Upratovanie


Štefan Chabreček

Údržba

MUDr. Kristýna Pospíšilová

Školská lekárka
E-mail

ordinačné hodiny: streda 8:00-12:00 hod
párny týždeň: Schützengasse 31
nepárny týždeň: Sebastianplatz 3


Gabriela Luhan

Asistentka školskej lekárky