Výbor a personál

Výbor

Ing. Karel Hanzl

Starosta

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0
Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mag. Paul Rodt

Zástupca starostu

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-0

Fax: +43 /1/ 713 31 88-900

Mgr. Margita Jonas

Konateľka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-01

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900
E-mail

Anna Prucha

Zástupkyňa konateľky

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Jaroslava Linha

Účtovníčka

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Edith Neuhold

Zástupkyňa účtovníčky

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-03

Fax: +43 /1/ 713 31 88-903
E-mail

Jaroslava Hovorka

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Tomáš Kostohryz

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Dr. Walter Leeb

Revízia

Tel.: +43 / 1 / 713 31 88-0

Fax: +43 / 1 / 713 31 88-900

Personál