Náš tím

Vedenie školy

Mag. Helena Huber

Riaditeľka reálneho gymnázia

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-60
Fax: +43 /1/ 713 31 88-960
E-mail: dirorg(at)komensky.at
Konzultačné hodiny po dohovore

Mag. Harald Lazar

Zástupca riaditeľky, administrátor

E-mail

Mag. Eva Zojer

Zástupca riaditeľky

E-mail

Pedagogický zbor

Mag. Milena Andrejs

výtvarná výchova 
E-mail

Květa Apolin, BEd

rímsko-katolícke náboženstvo

E-mail

Mag. Věra Beneda

nemčina, telesná výchova

E-mail

Mag. RNDr. Slavomíra Beno

chémia, biológia
E-mail

Mag. Dipl. Päd. Naďa Böcková

telesná výchova, matematika

E-mail

Mgr. Eva Huber

čeština, dejepis a politická výchova

E-mail

Mag. Christa Cernajsek

angličtina, hudobná výchova

E-mail

Liz Dwyer

angličtina (rodená anglicky hovoriaca)

E-mail

Mgr. Dipl. Päd. Yvona Friedlová

hudobná výchova, ručné práce

E-mail

Mag. Roman Frühauf

čeština, angličtina

E-mail

Mag. Monika Glevaňák

slovenčina, rímsko-katolícke náboženstvo

E-mail

Dr. Mag. Silvia Höbart

etika, slovenčina

E-mail

DI Stanislav Jagoš

biológia, chémia, informatika

E-mail

Mgr. Norbert Jilka

informatika

E-mail

Mag. Lenka Kajanovičová

výtvarná výchova

E-mail

Mag. Jan Killian

angličtina

E-mail

Mag. Ivana Klimsza

matematika 

E-mail

Mag. Julia Kotrbeletz

čeština, ruština

E-mail

Mag. Johannes Langer

nemčina, hudobná výchova

E-mail

Mag. Harald Lazar

geometria, matematika

E-mail

Mag. Veronika Macek

nemčina
E-mail

Mag. Marion Mach

geografia, evanjelické náboženstvo

E-mail

Dipl. Päd. Lucie Mundilová

evanjelické náboženstvo

E-mail

Mag. Josef Petlák

geografia, deskriptívna geometria, matematika, fyzika 

E-mail

Mag. Filip Řehůřek

nemčina, slovenčina

E-mail

Mag. Milan Rovenský

biológia, telesná výchova
E-mail

MMag. Dagmar Sár

angličtina, slovenčina

E-mail

Sebastian Popp

praktikant
E-mail

Dr. Peter Schönberger

španielčina

E-mail

Mag. Arno Steinwender

informatika, fyzika
E-mail

Marlene Strasik, BEd.

matematika

E-mail

Mojmír Stránský, MA

dejepis a politická výchova
E-mail

Mag. Alena Tichá

čeština, angličtina
E-mail

Tomáš Vágner, BEd

nemčina, telesná výchova
E-mail

Alexandra Wolfinger-Krutz, BEd

nemčina, dejepis a politická výchova, telesná výchova, rímsko-katolícke náboženstvo
E-mail

Mag. Eva Zauchner

nemčina, francúzština
E-mail

Mag. Eva Zojer

čeština, nemčina
E-mail

Kristina Salabová

Praktikantka
E-mail


Mgr. Klara Živostká

němčina

E-mail

Zborovňa

+43 /1/ 713 31 88-61