Code: ... ...

Francúzština

nepovinné cvičenie

Francúzština pre začiatočníkov (A1) je tu dnes pre teba na WMS. Naučíš sa predstaviť, hovoriť o svojej rodine, o svojich koníčkoch a záľubách. Budeme precvičovať krátke rozhovory a budeme sa spoločne hravou formou učiť nové slovíčka, trénovať výslovnosť a rozprávať sa o živote vo Francúzsku alebo o ďalších francúzsky hovoriacich krajinách. Salut!