Code: ... ...

Pre študentov

Školská rada

Školská rada je na začiatku každého školského roku volená žiakmi a žiačkami vyššieho stupňa. Spolu sa staráme o optimálnu výmenu informácií medzi žiakmi, učiteľmi a riaditeľňou. Aby sa to dialo čo najlepšie a najefektívnejšie, zúčastňujeme sa rôznych seminárov, sedení a workshopov.
Vďaka rôzným projektom, udalostiam a akciám sa tento rok pokúsime zlepšiť a spestriť dni na našej škole. Naše ciele pre tento rok sú vytvoriť a objednať si vlastné mikiny alebo tričká, ktorých dizajn navrhneme s pomocou našich žiakov a žiačok. Ďalej chceme pre našich študentov a študentky zorganizovať softskill workshop alebo akčné dni a sme otvorení pre ďalšie super nápady našich spolužiakov. Čo sa týka ostatných prianí, sťažností a podnetov od žiakov, sme kedykoľvek k dispozícii a radujeme sa z každej maličkosti ktorá nám pomôže zlepšiť dni v škole. Tešíme sa na úspešný rok!

Vaša školská rada

Tereza Bartošová, 7.ORg

předsedkyně  Studenstké rady

E-Mail

Marie Anna Mahdalová, 8. ORg

1. místopředseda Studentské rady

E-Mail

David Da Costa Cabral, 5. ORg

2. místopředseda Studentské rady

E-Mail

Aktuálne

29. 11. 2017 sa na našej škole konalo prvé rodičovské združenie. Pri tejto príležitosti sme pre rodičov pripravili bufet a veľmi sme sa potešili vysokej návštevnosti pri ktorom sa mnoho z rodičov bolo občerstviť. Celý bufet bol založený na dobrovoľných príspevkoch za ktoré by sme sa chceli všetkým srdečne poďakovať. Tieto príspevky použijeme na naplánované projekty a udalosti. Ako prvým sme pomohli 8.ORg zorganizovať návštevu Mikuláša, čerta a anjela, aby sa aj takáto návšteva vryla do spomienok našich najmenších.

Dôležité odkazy