DE/CZ/SK

 Školský spolok Komenský

Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu

Vitajte na webových stránkach Školského spolku Komenský

zriaďovateľa a prevádzkovateľa materskej školy, obecnej školy a osemročného gymnázia vo Viedni. Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenského už po dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za takmer 150 rokov prešli školami Komenského desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.


Dôležité informácie


Semaforový systém

STAV (25.09.2020):
ŽLTÁ

https://www.bildung-wien.gv.at/


Aktuality

  • VS: 26.09. Prvé prijímanie 4.a+4.b 
  • Rg: 28.09. Školský fotograf 8:00-12:00 hod
  • VS: 08.10. Školské fórum 17:00-18:00 Uhr
  • VS: 14.10. Školský fotograf 8:00-13:00 Uhr
  • VS+Rg: 24.10.-02.11 Jesenné prázdniny

SVK=školský spolok, KiGa=materská škola, VS=obecná škola, NB=družina, Rg=reálne gymnázium, EV=rodičovská rada


Termíny


Fotogaléria


Reálne gymnázium: