DE/CZ/SK

 Školský spolok Komenský

Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu

Vitajte na webových stránkach Školského spolku Komenský - 

zriaďovateľa a prevádzkovateľa materskej školy, obecnej školy a osemročného gymnázia vo Viedni. Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenského už po dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za takmer 150 rokov prešli školami Komenského desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.


Aktuality

 • VS: 18.-22.11.2019 Projektový týždeň
 • VS: 02.-13.12.2019 Sebastianplatz
  Prihlasenie do 1. tried VS
 • KiGa+VS: 06.12.2019 Mikuláš
 • VS: 19.12.2019 Vianočná oslava
 • VS+Rg: Vianočné prázdniny 21.12.2019-06.01.2020 
 • Rg: 10.-14.2.2020 Schützengasse 8:00 - 16:00
  Prihlasenie do 1. tried Rg
 • Rg: 17.-21.2.2020 Schützengasse 8:00 - 16:00
  Prihlasenie do 5. tried Rg

SVK=školský spolok, KiGa=materská škola, VS=obecná škola, NB=družina, Rg=reálne gymnázium, EV=rodičovská rada


Termíny

Fotogaléria

Inzeráty


Reálne gymnázium: