DE/CZ/SK

 Školský spolok Komenský

Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu

Vitajte na webových stránkach Školského spolku Komenský - 

zriaďovateľa a prevádzkovateľa materskej školy, obecnej školy a osemročného gymnázia vo Viedni. Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenského už po dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za takmer 150 rokov prešli školami Komenského desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.


Aktuality

  • SVK:     24.2. ples Čechov a Slovákov žijúcich vo Viedni a maturantov gymnázia Komenský
  • Rg:       27.2. 17:30 informace k "NOST" - Neue Oberstufe
  • EV:       27.2. 18:00 schôdze Rodičovského združenia
  • VS:       15.3. 9:00 - 11:00 škola hľadá slávika
  • VS/Rg: 22.3. 17:00 jarný koncert žiakov obecnej školy a gymnázia
  • VS: 25.4. 15:00 - 18:00 triedne schôdzky
  • Rg: 26.4. 17:00 - 20:00 triedne schôdzky

SVK=školský spolok, KdG=materská škola, VS=obecná škola, NB=družina, Rg=reálne gymnázium, EV=rodičovská rada


Termíny

FotogalériaŠkolský spolok Komenský


Reálne gymnázium