Code: ... ...

Informácie

Základné informácie

 • pre deti vo veku od 2 do 6 rokov (od septembra 2016 novootvorená skupinka pre malé deti od 2 do 3 rokov)
 • podpora celkového vývoja osobnosti každého dieťaťa hravou formou v spolupráci s rodinou
 • podporujeme adaptáciu Vášho dieťaťa a zabezpečujeme jeho optimálny vývoj
 • prostredníctvom intenzívnej spolupráce v našej inštitúcii zaistíme bezproblémový prechod dieťaťa zo škôlky do školy
 • v piatich skupinách sa hovorí česky/slovensky a nemecky, v jednej skupine maďarsky a nemecky
 • max. 125 detí v šiestich skupinách
 • školská záhrada
 • výlety, návštevy múzeí a divadiel, rôzne projekty, workshopy
 • rôzne oslavy a besiedky
 • školský lekár

Vyučovacie jazyky

V našej materskej škole vyučujeme česky/slovensky/maďarsky a nemecky.

V tomto roku máme:

 • 5x  skupinka česko/slovensko-nemecká
 • 1x   skupinka maďarsko-nemecká

Ceny

Poplatok za materskú školu mesačne 2022/23

celodenné:          € 379,69     € 284,69 **
čiastočný deň:    € 271,27      € 206,27 **
poldeň:                € 218,50      € 168,50 **

*) Ak nám nie je oznámené pri nástupe do škôlky Kundennummer, sme nútení účtovať plnú sumu.

**) Ak má jeden z rodičov a dieťa trvalé bydlisko vo Viedni, prevezme MA10 túto sumu. Rodičia teda platia rozdiel medzi základnou cenou a touto sumou.

Všetky poplatky za materskú školu sa platí iba v hotovosti v kancelárii riaditeľky materskej školy a to vždy prvý pondelok - štvrtok v danom mesiaci. Viac informácií nájdete tu.
Informácie o možnosti zľavy školného zo sociálnych dôvodov vám podá riaditeľka materskej školy.


Prihlásenie


Pre prihlásenie dieťaťa je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s pani riaditeľkou Sabinou Eimer, tel. +43 /1/ 713 31 88-10.

Podklady pre prihlásenie

 • Meldezettel
 • Meldezettel (= potvrdenie o pobyte v Rakúsku)
 • Kundennummer * (= registračné číslo dieťaťa pre mesto Viedeň)
 • Zápisné vo výške € 200 (€ 100 v hotovosti pri prihlásení, € 100 pri nástupe do škôlky)

Prihláška bude vyplnená až na mieste pri schôdzke s pani riaditeľkou.

* Pre získanie Kundennummer treba podať žiadosť na MA10/Servicestelle. Viac informácií nájdete tu.Stravovanie


Deťom je zabezpečená kvalitná a plnohodnotná strava s uprednostňovaním zdravých a racionálnych produktov.
Na olovrant sa podáva čerstvé pečivo a chlieb, chutné výživné nátierky a mliečne výrobky. K hlavným jedlám podávame čerstvú zeleninu, ovocie a šaláty podľa sezóny. Pitný režim je zabezpečený deťom počas celého dňa.Ďalšia ponuka


Prevádzková doba materskej školy:

 • Po-Št: 7:30-17:30 hod
 • Pia: 7:30-17:00 hod

Prevádzková doba kancelárie materskej školy (pani riaditeľka Sabina Eimer):

 • Po-Pia: 8:00-15:00 hod

Dôležité upozornenie

Ak nie je dieťa vyzdvihnuté do konca prevádzkovej doby, čaká učiteľka jednu hodinu na príchod rodičov. Rodičia platia za neskoré vyzdvihnutie poplatok vo výške € 15 za každých začatých 15 minút priamo učiteľke.

Ak nie je dieťa ani v tejto hodine vyzdvihnuté, je učiteľka povinná túto skutočnosť ohlásiť polícii. Všetky náklady s tým spojené hradia rodičia dieťaťa.