Code: ... ...

Klub přátel školy Komenský byl znovu obnoven za účelem umožnit absolventům a přátelům naší školy zůstat spolu v vzájemném kontaktu i kontaktu se školou a současně i jako podpora vzájemné zájmové činnosti.

Společně chceme vybudovat komunikační síť pro žákyně a žáky, absolventy, pedagogické síly školy, rodiče i další zájemce.

V rámci této sítě bychom Vám rádi umožnili spoluúčast na nejrůznějších akcích, jakými jsou například srazy absolventů všech škol i školky Komenský, různé kulturní a sportovní akce, trhy nebo výstavy. Pokud chcete být o těchto akcích informováni, sdělte nám na sebe prosím kontakt.

PLÁNOVANÉ AKCE


Sraz absolventů školy Komenský

Ve školním roce 2020/21

Připravujeme pro Vás podrobnější informace...

NÁŠ TÝM


Mgr. Dipl. Päd. Marcela Ofner

předsedkyně


Mgr. Margita Jonas

jednatelka

Ing. Karl Hanzl

komunikace s českými a slovenskými spolky


Mag. Paul Rodt

komunikace s českými a slovenskými spolky

Michal Hanzl

pokladník


Jaroslava Linha

komunikace s partnery

Mag. Dagmar Poindl

komunikace s partnery


Mag. Christa Cernajsek

hudba a kultura


Mgr. Dipl. Päd. Yvona Friedlová

hudba a kultura


Tereza Máchová

hudba a kultura


Mgr. Dipl. Päd. Svatava Máchová

sport a výtvarná činnost


Mag. Veronika Macek

jazyky a bilingualita


Alice Křenek-Burger

jazyky a bilingualita


Mgr. Tomáš Janovský

kultura a literatura


Tobias Ofner

sport


KONTAKT


Klub přátel školy Komenský


Adresa: Sebastianplatz 3, 1030 Wien
Tel.: +43 /1/ 713 31 88-20
E-mail: klubderfreunde@komensky.at

Napište nám