Code: ... ...

Obecná škola

Na našej obecnej škole, určenej pre deti vo veku od 6 do 10 rokov, stoja v popredí dvojjazyčná výučba a výchova už od 1. triedy. Cieľom interkultúrneho vzdelávania je dosiahnutie aktívnej česko/slovensko-nemeckej dvojjazyčnosti a podpora kultúrneho a spoločenského uvedomenia.