Code: ... ...

Triedy a rozvrhy hodín

1.A Rg
Mag. Roman Frühauf

2.A Rg
Mag. Ivana Klimsza

3.A Rg
Mag. Nad'a Böcková

4.A Rg
Mag. Eva Huber

5. Rg
Mag. Josef Petlák

6B. Rg
Mag. Veronika Macek

1.B Rg
BEd. Tomáš Vágner 

2.B Rg
Mag. Alena Tichá

3.B Rg
DI Stanislav Jagoš

4.B Rg
Mgr. Yvona Friedlová

6A. Rg
Mag. Eva Zauchner

7. Rg
Mag. Eva Zojer

8. RG

Dr. Mag. Silvia Höbart


Rozvrhy hodín a konzultační hodiny WebUntis


Aktuálne rozvrhy hodín vrátane suplovanie je možné sledovať online. Zvoľte políčko "rozvrh hodín" (Stundenplan) a vyberte Vašu triedu.