Code: ... ...

Volejbal

nepovinné cvičenie

Volejbal ponúkame ako nepovinné cvičenia pre žiakov a žiačky 5. - 8. triedy, ktoré sa týmto športom chcú zaoberať aj nad rámec povinnej výučby telesnej výchovy.

Tréning sa koná každý útotok pro 1. a 2.triedy od 14.30 do 16.15 // a ve stredu pro 3. a 4.triedy v telocvični na Sebastianplatz, ktorý prebieha pod odborným vedením pani učiteľky Nadi Böckovej.

Každoročne hráme žiacku volejbalovú súťaž "Schülerliga" v konkurencii s mnohými viedenskými školami. Volejbalové družstvo sa tiež pravidelne zúčastňuje turnaja v Bratislave a úspešne sa tak podieľa na reprezentácii školy v zahraničí.