Code: ... ...

Nepovinné cvičenia

Angličtina

Nie každý žiak má rovnaké slabiny, preto je na študentoch, ktorú jednotku chcú navštíviť a ktoré znalosti potrebujú posilniť. Na konci každej jednotky majú študenti ešte možnosť dobrovoľne si vypracovať dodatkové cvičenie.

Němčina

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Čeština

Nepovinné cvičení z češtiny se zaměřuje na žáky všech stupňů našeho reálného gymnázia. Na základě počtu přihlášených budou skupiny utvořeny buď v rámci jednotlivých tříd nebo do nich budou žáci rozřazeni podle stavu znalostí.

Anglický jazyk - čtení

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Německý jazyk - čtení

Kde neumí číst, tomu se nechce číst. Cvičíme předčítání a shrnutí obsahu čteného.

Španělský jazyk

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Ruský jazyk

V hodinách ruštiny sa budeme nielen učiť poznávať ruské písmenka (písacie i tlačené), správnu výslovnosť, ale i kultúru v rusky hovoriacich krajinách.

Latinský jazyk

Věděli jste, že v slovenstine existuje mnoho slov, které mají zdaní, že svojím původem patří k nám, teda do skupiny západních slovanských jazyků, ale ve skutečnosti ty slova jsou latinské?

Slovenský jazyk

Nie nadarmo sa hovorí, že slovenčina je ťažký jazyk. Aj pre rodeného Slováka.

Francouzský jazyk

Budeme precvičovať krátke rozhovory a budeme sa spoločne hravou formou učiť nové slovíčka, trénovať výslovnosť a rozprávať sa o živote vo Francúzsku alebo o ďalších francúzsky hovoriacich krajinách.

Matematika

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Divadelný kružok

Na pôde našej školy dnes pôsobí niekoľko divadelných krúžkov, pretože sa tu nachádza WMS, BS a ORG Komenský.

Volejbal

Volejbal nabízíme jako nepovinná cvičení pro žáky a žákyně 5. - 8. třídy, které se tímto sportem chtějí zabývat i nad rámec povinné výuky tělesné výchovy.

Florbal

Každý rok nabízíme dvě hodiny týdně, kde se naši žáci mohou zdokonalovat ve florbalových dovednostech. Naše škola se každý rok účastní jak národních, tak i mezinárodních souteží, kde dosahujeme mnoho úspěchů.

Tanec

Tanec je pro všechny, kteří mají radost z tance a pohybu. Tančíme na aktuální písně různých žánrů (street dance, zumba, hip hop...).

Fotoklub

Fotografujeme digitálními kamerami i mobilními telefony v nedalekém terénu. Společně se učíme fotografickému vidění a vnímaní světa kolem nás.

Mediální workshop

Natáčení kamerou, dokumentace školních akcí, audiozáznamy, atd.

Kreslení

Objevit skryté umělecké sklony a schopnosti a otevřít si nový pohled na svět. Kreslení umožní nové a neotřelé postupy v kreativním přístupu k řešení úkolů.