Družina

Základné informácie


Poplatok

  • poplatok za družinu je zahrnutý v školnom

Prevádzková doba družiny

  • Po-Št: do 17:30 hod
  • Pia: do 17:00 hod

Prihlásenie

  • Družinu môžu navštevovať deti len z našej školy. Dieťa je do družiny automaticky prihlásené rovno pri zápise do obecnej školy.

Dôležité upozornenie

  • Ak nie je dieťa vyzdvihnuté do konca prevádzkovej doby, čaká pedagóg jednu hodinu na príchod rodičov. Rodičia platia za neskoré vyzdvihnutie poplatok vo výške € 15 priamo pedagógovi. Ak nie je dieťa ani v tejto hodine vyzdvihnuté, je pedagóg povinný túto skutočnosť ohlásiť polícii. Všetky náklady s tým spojené hradia rodičia dieťaťa.