Code: ... ...

Informácie

Základné informácie

 • nižší stupeň gymnázia je vedený ako tzv. Gesamtschule (model Viedenská stredná škola) s diferencovanou klasifikáciou v 2.-4. triede
 • školská budova bola v rokoch 2010-2012 kompletne zrenovovaná a zmodernizovaná
 • vyučovanie v slovenčine/češtine a nemčine
 • etika je alternatívnym predmetom k náboženstvu (vo vyššom stupni reálneho gymnázia)
 • angličtina ako prvý cudzí jazyk od 1. triedy
 • deskriptívna geometria od 7. triedy
 • ďalšie hodiny nemčiny, češtiny a slovenčiny sú ponúkané ako nepovinné cvičenia
 • voliteľné predmety od 6. a 7. triedy (informatika, španielčina, francúzština, ruština)
 • nepovinné krúžky: divadelný krúžok, nemčina ako cudzí jazyk, spevácky zbor, florbal, volejbal
 • popoludňajšia družina pre 1. a 2. triedy
 • paralelné triedy na nižšom stupni gymnázia
 • max. 24 žiakov v triede
 • školská knižnica
 • zoznamovací pobyt pre 1. ročníky
 • pobytový a vzdelávací týždeň v Prahe pre 5.ORg
 • lyžiarské kurzy pre 2. WMS a 6.ORg
 • intenzívne jazykové pobyty v Anglicku alebo na Malte pre 3. ročníky
 • vzdelávací pobyt pre 7.ORg
 • rôzne projekty , workshopy, prednášky, celoškolské akcie, športový týždeň na PálavePoplatky za štúdium

Školné mesačne 2023/24

1. dieťa                                                 € 190,00
2. dieťa*                                               € 140,00
3. dieťa*                                               € 60,00
Družina                                                € 70,00

*) Zľava sa týka 2., 3. a ďalšieho dieťaťa navštevujúceho školu spolku Komenský.

V prebehu mesiaca september obdržia všetci žiaci rozpis platieb školného na celý školský rok. Aktuálnu platbu školného je treba uhradiť vždy do dátumu uvedeného na rozpise. Pri platení školného preferujeme platbu inkasom /SEPA Lastschrift/, čím nás platca školného zároveň splnomocní k sťahovaniu školného zo svojho bežného účtu. Povolenie na inkaso je nutné vyplniť jednorázovo, na každé dieťa zvlášť. Toto povolenie môže byť použité aj na platby školného v nasledujúcom školskom roku, či pri prestupe na iný stupeň škôl Komenský.
Viac informácií o školnom nájdete v rubrike > Info školský spolok 2022/23.
Informácie o možnosti zľavy školného zo sociálných dôvodov vám podá riaditeľka gymnázia.


Prihlásenie

V prípade, ak chcete svoje dieťa prihlásiť na štúdium na reálnom gymnáziu, dohovorte si prosím schôdzku s riaditeľkou školy pani Mag. Helenou Huber, a to e-mailom alebo telefonicky (+43/1/713 31 88 60). K danému pohovoru si doneste so sebou vyplnené formuláre a ďalšie potrebné dokumenty, uvedené tu


Stravovanie

Škola nemá vlastní školní jídelnu, ale ke stravování se mají možnost žáci přihlásit na nedaleké partnerské škole. V případě zájmu se prosím obraťte na vedoucí družiny paní Mgr. Evu Maršálkovou. Kontaktní údaje najdete v rubrice "NÁŠ TÍM".