Code: ... ...

Materská škola

V našej materskej škole, určenej pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, podporujeme celkový vývoj osobnosti každého dieťaťa, jeho kreativitu a samostatnosť. Prostredníctvom intenzívnej spolupráce so školou zabezpečíme bezproblémový prechod dieťaťa zo škôlky do školy.