Skupinky

Medvedíci

deti od 2 do 6 rokov

česko-slovensko-nemecká skupinka
max. 15 detí
1. poschodie

Kitti Kovacs - pedagogička
Bc. Bc. Bronislava Sajovitz - pedagogička
Bc. Marianna Števaňáková - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-16

Lienky

deti od 2 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 19 detí
2. poschodie

Miluše Radulović - pedagogička
Miroslava Jagoš - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-11

Myšky

deti od 3 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

Iva Pospíšilová - pedagogička
Renata Pfeiffer - asistentka
Gabriela Luhan - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-14

Veveričky

deti od 3 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 18 detí
2. poschodie

Angelika Višňovský - pedagogička
Jitka Němeček - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-13

Motýliky

deti od 5 do 6 rokov

česko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie

Barbora Hochberger - pedagogička
Irena Klaclová - asistentka

Tel: +43 /1/ 713 31 88-12

Včielky

deti od 3 do 6 rokov

maďarsko-nemecká skupinka
max. 25 detí
2. poschodie

Alexandra Jóna - pedagogička
Lucie Krois - asistentka 

Tel: +43 /1/ 713 31 88-15