Školská lekárka

MUDr. Kristýna Pospíšilová

Školská lekárka
E-mail

ordinačná doba: streda 8:00-12:00 hod
párny týždeň: Schützengasse 31
nepárny týždeň: Sebastianplatz 3

Školská lekárka je deťom k dispozícii každú stredu od 8:00 do 12:00 hod. Párny týždeň je prítomná v budove na Schützengasse, nepárny týždeň na Sebastianplatz.

Školská lekárka vykonáva vstupné a radové zdravotné prehliadky a odporúčané očkovania. V prípade ochorenia školská lekárka nenahrádza praktického/detského lekára a nepredpisuje žiadne lieky. V takomto prípade sa prosím obráťte na svojho praktického/detského lekára.