Pedagogickí pracovníci

Sabina Eimer

riaditeľka materskej školy

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-10
Fax: +43 /1/ 713 31 88-910
E-mail: dirkg(at)komensky.at

Konzultačné hodiny po dohovore

Miluše Radulović

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-11
skupinka: Lienky

Jitka Němeček

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-11
skupinka: Lienky

Iva Pospíšilová

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-14
skupinka: Myšky

Gabriela Luhan

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-14
skupinka: Myšky

Renata Pfeiffer

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-14
skupinka: Myšky

Angelika Višňovský

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-13
skupinka: Veveričky

Miroslava Jagoš

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-13
skupinka: Veveričky

Barbora Hochberger

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-12
skupinka: Motýliky

Irena Klaclová

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-12
skupinka: Motýliky

Mag. Jana Grón

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-10

Alexandra Poldauf-Jóna

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-15
skupinka: Včielky

Lucie Krois

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-15
skupinka: Včielky

Kitti Kovacs

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16

skupinka: Medvedíci

Bc. Marianna Števaňáková

asistentka

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16
skupinka: Medvedíci

Bc.Bc. Bronislava Sajovitz

pedagogička

Tel.: +43 /1/ 713 31 88-16

skupinka: Medvedíci