Code: ... ...

Školský spolok Komenský

Naše súkromné verejnoprávne ​​školy majú svoju tradíciu už od roku 1872. Na základe učenia Jana Amosa Komenského presadzujeme školu hrou - škola, ako hravá príprava pre život, so záväznými pravidlami, disciplinovaným a zodpovedným konaním zúčastnených, tvorí základ pre aktívne výučby a učenie. Našich žiakov podporujeme predovšetkým v dvojjazyčnosti a vychovávame ich k samostatnosti, kritickosti a zodpovednosti.