Školská družina

Školní družinu (NaBe) mohou navštěvovat žáci 1. a 2. ročníků nižšího gymnázia. Vedle psaní domácích úkolů, opakování učiva a přípravy na školu se děti pod dohledem zkušených pedagogů a vychovatelů věnují hrám, tvořivým činnostem a jiným aktivitám.

Základní informace


Přihlášení/odhlášení
 
Přihlášku do družiny obdrží každé dítě při zápisu do školy. Můžete si ji také vyzvednout u třídního učitele, popřípadě vytisknout zde.

  • přihláška je závazná na celý jeden semestr
  • odhlášení je možné pouze ve vyjímečných případech
  • v případě odhlášení nás prosím informujte pomocí formuláře "Odhlášení z družiny"
Harmonogram 
Provoz družiny trvá od 14:45 do 17:00 hod. Odpolední aktivity dětí jsou rozděleny do několika částí a to následovně:

  • tzv. "Lernzeit" (psaní domácích úkolů, procvičování učiva) - 8. vyučovací hodina (14:45-15:35)
  • volný čas v družině, pobyt venku - 9./10. vyučovací hodina (15:40-17:00)
Informace o průběhu školní družiny   

Během tzv. "Lernzeit" píší děti domácí úkoly pod dozorem pedagogických pracovníků a učitelů. Učivo je možné procvičovat u těchto předmětů: německý jazyk, český/slovenský jazyk, anglický jazyk a matematika. Děti, které domácí úkoly nemají, si s vyučujícími opakují probrané učivo, připravují se na školní práci nebo si čtou.

Časy odchodů/vyzvednutí z družiny 
Spolu s přihláškou do družiny na začátku školního roku je povinností rodičů odevzdat pracovníkům družiny formulář "Časy odchodů". Dojde-li v průběhu roku ke změně, je třeba vyplnit formulář nový. V případě, že Vaše dítě odchází ze školy dříve než obvykle, sdělte nám to prosím písemně do tzv. "Školního kalendáře". Telefonické omluvenky nemohou být brány v úvahu. Prosíme rodiče, aby své děti nevyzvedávali v průběhu 8. hodiny - tzv. "Lernzeit", ale až po jejím ukončení.

Režijní poplatek  

Měsíční poplatek za družinu je 65€. V případě, že Vaše dítě v družině zůstává pouze 1 den v týdnu, režijní poplatek odpadá.

Polední pauza (dle rozvrhu od 13:00 do 13:50 hod. nebo od 13:55 do 14:45 hod.)   

Po ukončení vyučování odchází děti s doprovodem na oběd do internátu Boerhaavegasse. Po návratu do školy zůstávají v družinové místnosti v 1. patře, kde se po zbytek polední pauzy mohou věnovat různým hrám nebo jen odpočívat. Také žáci, kteří na oběd nechodí, mají možnost v této místnosti zůstat pod dohledem pedagogického pracovníka. K dispozici je jim mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. Doba polední pauzy není součástí školní družiny. Jestliže Vaše dítě dochází pouze na oběd nebo zůstává v družině během polední pauzy, není nutné vyplňovat přihlášku a platit za družinu režijní poplatek .