Code: ... ...

Angličtina

nepovinné cvičenie

WMS

pre 2., 3. a 4. triedu

Angličtina navyše je možnosť, ako si precvičiť jazyk aj mimo bežnej hodiny. Ak ti často nie je jasná prebraná gramatika a cítiš, že potrebuješ niečo lepšie vysvetliť alebo viac cviku, bude tento nepovinný predmet pre 2., 3. a 4. triedu práve pre teba. Navyše používame angličtinu ako hlavný dorozumievací prostriedok, takže sa naučíš angličtinu prirodzenou cestou.

Keep calm and learn grammar!


ORg

pre 5. a 6. triedu
týždenne, precvičovanie prebranej látky z hodín

Vyučujúci: Mag. Jan Killian

Obsah výučby:

V porovnaní s bežnými kurzami navyše, ktoré sa špecializujú hlavne na obsah skúšaný v školských prácach a ktoré zvyčajne majú dotáciu len jednu hodinu týždenne, je tento nepovinný predmet zameraný na prehĺbenie a ujasnenie prebranej látky a tiež na rozvoj kompetencií. Žiaci a žiačky 5. a 6. triedy dostanú na začiatku polroka týždenný rozpis vo forme plagátu o rozmere A3. Každý týždeň sa budeme venovať inej téme. Každá jednotka obsahuje prehľadnú kapitolu, napr. Un- / countable Nouns alebo in- / definite articles. Nie každý žiak má rovnaké slabiny, preto je na študentoch, ktorú jednotku chcú navštíviť a ktoré znalosti potrebujú posilniť. Na konci každej jednotky majú študenti ešte možnosť dobrovoľne si vypracovať dodatkové cvičenie. Žiaci 5. ročníka absolvujú na začiatku roka tiež tzv. Placement test. Ako spätnú väzbu dostanú údaje, ktoré im ukážu, na akých deficitoch by mali v budúcnosti pracovať.