Code: ... ...

Informace

Základní informace

 • 1.-4. třída (1.-4. ročník)
 • dvojjazyčná výuka od 1. třídy (čeština/slovenština, němčina)
 • alfabetizace v češtině/slovenštině a němčině
 • slovenština je alternativním předmětem k češtině (5 hodin týdně)
 • vyučování probíhá na základě rakouských osnov s výukou angličtiny od 3. třídy
 • týmová bilingvní výuka (Team-Teaching)
 • nepovinná cvičení: divadelní kroužek, výtvarný kroužek, tanec a různé sportovní kroužky
 • družina: po-čt do 17:30 h, pá do 17:00 h
 • činnosti nabízené v rámci družiny: míčové hry, volejbal, cvičení, jóga, tanec, divadelní kroužek, hudební škola, hra na flétnu, klavír a kytaru, ruční práce, výtvarný kroužek, Science Club
 • paralelní třídy
 • škola v přírodě (3. třídy)
 • kurz plavání (3. třídy) 
 • dopravní výchova (4. třídy)
 • různé výlety
 • školní knihovna
 • školní jídelna
 • dětské hřiště

Vyučovací jazyky

Vyučovacími jazyky na obecné škole jsou od 1. do 4. třídy čeština a němčina, alternativním předmětem k češtině je slovenština (5 hodin týdně). Alfabetizace probíhá prvotně v mateřském jazyce dítěte.

Podle modelu Centrope Schooling doprovází každou třídu dvojjazyčný tým učitelů s mateřskými jazyky čeština/slovenština-němčina, abychom zajistili všem dětem kvalitní bilingvní týmovou výuku. Od 3. třídy se přidává i výuka angličtiny.

Poplatky za školu

Školné obecná škola měsíčně včetně družiny

Ceny 2023/2024

1. dítě                                                      260,00 €
2. dítě                                                      195,00 €
3. dítě*                                                      60,00 €
4. dítě a další*                                             0,00 €
(jestliže 2. dítě navštěvuje obecnou školu)

*sleva se týká 2., 3. a dalšího dítěte, navštěvujícího školu spolku Komenský.

V průběhu měsíce září obdrží všichni žáci rozpis plateb školného na celý školní rok. Vždy aktuální platbu školného je třeba uhradit nejpozději do data uvedeného na rozpisu. Pro placení školného preferujeme platbu založenou povolením k inkasu /SEPA Lastschrift/, kterým nás plátce školného zmocní ke stahování školného ze svého běžného účtu. Povolení k inkasu je nutné jednorázově vyplnit na každé dítě zvlášť, přičemž ale může být použito i pro platby školného v následujícím školním roce či při přestupu na jiný stupeň škol Komenský. 
Informace o možnosti slevy školného ze sociálních důvodů vám podá ředitelka obecné školy.

Přihlášení

V případě, že chcete přihlásit své dítě na obecnou školu VS Komenský, domluvte si prosím schůzku s ředitelkou školy paní Mgr. Dipl. Päd. Marcelou Kaplan, a to e-mailem nebo telefonicky (+43 1 713 31 88 20).

Další nabídka

 • školní lékař
 • školní psycholog