Code: ... ...

Pro studenty

Studentská rada 

Studentská rada je volená na začátku každého školního roku všemi studentkami a studenty vyššího stupně gymnázia. Jako studentská ráda představujeme "most" mezi žáky, učitelským sborem a ředitelnou a snažíme se o optimální interakci a výměnu informací. Aby tato výměna probíhala co nejlépe, účastníme se jako zástupci školy různých vzdělávacích seminářů a workshopů.
Různými projekty, akcemi a vzdělávacími dny se budeme snažit školní den vylepšit a vytvářet jej pestřejší. Náš cíl tento rok, je vytvořit spolu se studenty návrhy školních mikin a/nebo triček, které by byly posléze nošeny. Dále bychom chtěli pro studenty zorganizovat workshopy a informační dny, při kterých by si zlepšili sociální dovednosti. Další návrhy studentů a studentek jsou vítány.
Jsme, co se týče přání, stížností nebo návrhů kdykoli k zastižení a budeme velmi rádi i za každou maličkost, která nám pomůže vytvářet co nejlepší školní den. Těšíme se na úspěšný rok!

Vaše studentská rada

Tereza Bartošová , 7.ORg

předsedkyně Studentské rady

E-Mail

Marie Mahdalová, 8.ORg

1. místopředsedkyně Studentské rady

E-Mail

David Da Costa Cabral 5.ORg

2. místopředseda Studentské rady

E-Mail

Studentská rada

Aktuálně

29.11.2017 se konaly první pohovory s rodiči a při té příležitosti jsme pro rodiče připravili menší bufet. Velmi nás potěšilo, že se dostavilo tolik rodičů a že jsme jim mohli nabídnout námi připravené občerstvení. Celý bufet se konal na dobrovolné bázi a za vybrané peníze bychom chtěli všem srdečně poděkovat. Tyto příspěvky využijeme na naše projekty a akce, které na tento rok plánujeme. Jako první jsme rádi, že jsme mohli pomoci 8.ORg připravit pro žáky návštěvu Mikuláše s čerty a anděly. 

Důležité odkazy