Code: ... ...

Projekty

Projekt školy Josefa Božka, Český Těšín, partnerská škola


Komunase

21.12.2022

Jméno parkletu: "KOMUMASE" - Oáza ekologického klubu gymnázia Komenský

V rámci tohoto projektu vedou žáci 9. až 12. ročníku rozhovory o životě se zástupci generace prarodičů v jazyce jejich původu nebo v němčině - podle volby dotazovaných.