Code: ... ...

Vyučovací předměty

Základními vyučovacími jazyky na našem gymnáziu jsou čeština (alternativně slovenština) a němčina, přičemž čeština, resp. slovenština, je povinný předmět pro všechny žáky. Angličtina jako 1. cizí jazyk se na naší škole vyučuje již od 1. třídy, od 6. třídy mají žáci možnost volby 2. cizího jazyka (španělština, francouština, ruština) jako součást povinně volitelného předmětu. V nabídce naší školy je také celá řada nepovinných cvičení.