Code: ... ...

Povinně volitelné předměty

Angličtina  

V hodinách tohoto povinného předmětu je prostor věnovat se tématům, na které v běžném vyučování nezbývá dost času. 


Španělština

¿Hablas Español :?
Španělština je oficiálním jazykem ve 21 zemích. Dále na světě žije ještě cca 90 milionů španělsky mluvících lidí pocházejících např. ze Spojených států nebo Filipín. Na celém světě žije tedy více než 500 milionů lidí, kteří mluví španělsky.  

Římsko-katolické náboženství

Současná role náboženství odpovídá stavu dnešní Evropy - ta je charakteristická propojením různých kultur a rozličných druhů víry. Náboženství jako předmět na školách pomáhá mladým lidem zorientovat se ve složité spleti této propojené Evropy.

Ruština

Na celém světě žije asi 145 milionů lidí, pro které je ruština mateřským jazykem, z toho asi 118 milionů žije v Ruské federaci. Kromě toho je ruština mateřským jazykem velkého množství obyvatel Ukrajiny, Kazachstánu a Běloruska.  

Informatika

"Žáci dneška se ve škole včerejška učí dovednosti zítřka!" Ale jaké dovednosti budou vůbec zapotřebí ve světě zítřka? Počítače jsou v současnosti nepostradatelné a stěží existuje povolání, kde s nimi člověk nepřijde vůbec do styku. O to důležitější bude v budoucnu, aby je člověk uměl nejen používat, ale aby jim i porozuměl. 

Evangelické náboženství

Současná role náboženství je ovlivněna střetem různých kultur a duchovních směrů. Náboženství jako předmět na školách pomáhá mladým lidem v orientaci a poukazuje na věky prověřené hodnoty, o které se mohou v hledání vlastních postojů opřít. 

Francouzština 

Učení se cizím jazykům znamená objevovat nové světy: francouzština je nejen jednou z nejdůležitějších řečí v Evropě, ale hovoří se jí také v mnoha afrických zemích a v Kanadě.  

Chemie

Chemie jako povinně volitelný předmět je určen pro každého, koho zajímají přírodní vědy, chemické pokusy a v budoucnosti plánuje studium chemie. Žáci mohou své nabyté vědomosti prohloubit a něco nového se naučit. 


Etika

Předmět Etika se na naší škole vyučuje na vyšším stupni gymnázia (5., 6., 7. a 8. ORg). Žáci navštěvují buď hodiny náboženství anebo hodiny etiky.