Družina

Základní informace


Poplatek

  • poplatek za družinu je zahrnut ve školném

Provozní doba družiny

  • Po-Čt: do 17:30 hod
  • Pá: do 17:00 hod

Přihlášení

  • Družinu mohou navštěvovat pouze děti z naší školy. Dítě je do družiny automaticky přihlášeno rovnou při zápisu do obecné školy.

Důležité upozornění

  • Není-li dítě vyzvednuto do konce provozní doby, čeká pedagog jednu hodinu na příjezd rodičů. Rodiče platí za pozdní vyzvednutí poplatek ve výši € 15 přímo pedagogovi. Není-li dítě ani v této hodině vyzvednuto, je pedagog povinen tuto skutečnost ohlásit policii. Veškeré náklady s tím spojené hradí rodiče dítěte.