Code: ... ...

Školský spolek Komenský

Naše soukromé školy s právem veřejnosti mají svou tradici již od roku 1872. Na základě učení Jana Ámose Komenského prosazujeme školu hrou - škola, jako hravá příprava pro život, se závaznými pravidly a disciplinovaným a zodpovědným jednáním zúčastněných, tvoří základ pro aktivní výuku a učení. Naše žáky podporujeme především ve dvojjazyčnosti a vychováváme k samostatnosti, kritičnosti a zodpovědnosti.