Code: ... ...

Nepovinná cvičení

Německý jazyk 

Německý jazyk - čtení

Kde neumí číst, tomu se nechce číst. Cvičíme předčítání a shrnutí obsahu čteného.

Ruský jazyk

V hodinách ruštiny se budeme nejen učit znát ruská písmenka (psací i tiskací), správnou výslovnost, ale i o kultuře v rusky mluvících zemích.

Francouzský jazyk

Naučíš se představit, mluvit o své rodině, o svých koníčcích a zálibách.

Volejbal 

Volejbal nabízíme jako nepovinná cvičení pro žáky a žákyně 5. - 8. třídy, které se tímto sportem chtějí zabývat i nad rámec povinné výuky tělesné výchovy.

Školní orchestr 

Hrajeme nejrůzněší žánry - folk, jazz, klasika, atd. Společně s divadelním kroužkem nacvičujem pro další představení.

Fotoklub 

Fotografujeme digitálními kamerami i mobilními telefony v nedalekém terénu. Společně se učíme fotografickému vidění a vnímaní světa kolem nás.

Příprava na budoucí povolání 

Informace, poradenství a orientace v budoucím vzdělávání a povolání

Anglický jazyk 

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Anglický jazyk - čtení 

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Latinský jazyk

Věděli jste, že v češtine existuje mnoho slov, které mají zdaní, že svojím původem patří k nám, teda do skupiny západních slovanských jazyků, ale ve skutečnosti ty slova jsou latinské?

Matematika  

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Florball 

Každý rok nabízíme dvě hodiny týdně, kde se naši žáci mohou zdokonalovat ve florbalových dovednostech. Naše škola se každý rok účastní jak národních, tak i mezinárodních souteží, kde dosahujeme mnoho úspěchů.

Mediální kroužek

Natáčení kamerou, dokumentace školních akcí, audiozáznamy, atd.

Školní pěvecký sbor 

Zájemci o kroužek "Chor" (sbor) se schází každé pondělí od 14.45 do 16.30 v hudebně ve 3.patře na Schützengasse. Náš repertoár se skládá z různých žánrů. Zpíváme lidové písničky, písničky k táborákům a moderní písničky. Někdy si k tomu i zatancujeme a vyzkoušíme různé nástroje, se kterými si písničky doprovázíme. Nezapomene ani na mikrofón, to se potom cítíme se jako opravdoví zpěváci.

Kroužek kreslení

Objevit skryté umělecké sklony a schopnosti a otevřít si nový pohled na svět. Kreslení umožní nové a neotřelé postupy v kreativním přístupu k řešení úkolů.

Český jazyk 

Nepovinné cvičení z češtiny se zaměřuje na žáky všech stupňů našeho reálného gymnázia. Na základě počtu přihlášených budou skupiny utvořeny buď v rámci jednotlivých tříd nebo do nich budou žáci rozřazeni podle stavu znalostí.

Španělský jazyk

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk patří do skupiny západoslovanských jazyků.

Divadelní kroužek  

Cvičení na další školní představení, pondělí odpoledne.

Lezecký klub  

Tanec  

Tanec je pro všechny, kteří mají radost z tance a pohybu. Tančíme na aktuální písně různých žánrů (street dance, zumba, hip hop...).

Kurz vaření  

Šach