Code: ... ...

Třídy a rozvrhy hodin

1.A Rg
Mag. Roman Frühauf

2.A Rg
Mag. Ivana Klimsza

3.A Rg

Mag. Nad'a Böcková

4.A Rg
Mag. Eva Huber

5. Rg

Mag. Josef Petlák

6B. Rg
Mag. Veronika Macek

1.B Rg
BEd. Tomaš Vágner

2.B Rg

Mag. Alena Tichá

3.B Rg
DI Stanislav Jagoš

4.B Rg

Mgr. Yvona Friedlová

6A. Rg
Mag. Eva Zauchner

7. Rg
Mag. Eva Zojer

8. RG

Dr. Mag. Silvia Höbart


Rozvrhy hodin & konzultační hodiny WebUntis


Aktuální rozvrhy hodin včetně suplování je možné sledovat online. Zvolte políčko "rozvrh hodin" (Stundenplan) a vyberte Vaši třídu nebo učitele.