Code: ... ...

Informace

Základní informace

 • nižší stupeň gymnázia je veden jako tzv. Gesamtschule (model Vídeňská střední škola) s diferencovanou klasifikací ve 2.-4. třídě
 • školní budova byla v letech 2010-2012 kompletně zrenovována a zmodernizována
 • vyučování v češtině/slovenštině a němčině
 • etika je alternativním předmětem k náboženství (ve vyšším stupni reálného gymnázia)
 • angličtina jako první cizí jazyk od 1. třídy
 • deskriptivní geometrie od 7. třídy
 • další hodiny němčiny, češtiny a slovenštiny jsou nabízeny jako nepovinná cvičení
 • volitelné předměty od 6. a 7. třídy (informatika, španělština, francouzština, ruština)
 • nepovinné kroužky: divadelní kroužek, němčina jako cizí jazyk, pěvecký sbor, florbal, volejbal
 • odpolední družina pro 1. a 2. třídy
 • paralelní třídy na nižším stupni gymnázia
 • max. 24 žáků ve třídě
 • školní knihovna
 • seznamovací pobyt pro 1. ročníky 
 • pobytový a vzdělávací týden v Praze pro 5.ORg 
 • lyžařské kurzy pro 2. WMS a 6.ORg
 • intenzivní jazykové pobyty v Anglii nebo na Maltě pro 3. ročníky
 • vzdělávací pobyt pro 7.ORg
 • různé projekty , workshopy, přednášky, celoškolní akce, sportovní týden na PálavěPoplatky za studium

Školné měsíčně 2023/24

1. dítě                         € 190,00
2. dítě*                       € 140,00
3. dítě*                       € 60,00
družina WMS            € 70,00

*) Sleva se týká 2., 3. a dalšího dítěte navštěvujícího školu spolku Komenský.

V průběhu měsíce září obdrží všichni žáci rozpis plateb školného na celý školní rok. Vždy aktuální platbu školného je třeba uhradit nejpozději do data uvedeného na rozpisu. Pro placení školného preferujeme platbu založenou povolením k inkasu /SEPA Lastschrift/, kterým nás plátce školného zmocní ke stahování školného ze svého běžného účtu. Povolení k inkasu je nutné jednorázově vyplnit na každé dítě zvlášť, přičemž ale může být použito i pro platby školného v následujícím školním roce či při přestupu na jiný stupeň škol Komenský.
Více informací o školném najdete v rubrice > Info školský spolek 2022/23.
Informace o možnosti slevy školného ze sociálních důvodů vám podá ředitelka gymnázia.


Přihlášení

V případě, že chcete přihlásit své dítě ke studiu na reálném gymnáziu, domluvte si prosím schůzku s ředitelkou školy paní Mag. Helenou Huber, a to e-mailem nebo telefonicky (+43/1//713 31 88 60). Na následný pohovor si doneste vyplněné formuláře a další formality, uvedené zde


Stravování

Škola nemá vlastní školní jídelnu, ale ke stravování se mají možnost žáci přihlásit na nedaleké partnerské škole. 
V případě zájmu se prosím obraťte na vedoucí družiny paní Mgr. Evu Maršálkovou. Kontaktní údaje najdete v rubrice "NÁŠ TÝM".