Code: ... ...

Obecná škola

Na naší obecné škole, určené pro děti ve věku od 6 do 10 let, stojí v popředí dvojjazyčná výuka a výchova už od 1. třídy. Cílem interkulturního vzdělávání je dosažení aktivní česko/slovensko-německé dvojjazyčnosti a podpora kulturního a společenského uvědomění.