Code: ... ...

Školní knihovna

V 5. patře najdete malou, ale zato velmi útulnou místnost a pro milovníky knih ráj na zemi - školní knihovnu, která nabízí velké množství titulů v češtině, slovenštině, němčině a angličtině a také DVD. Nejedná se však jen o beletrii, žáci a studenti mají k dispozici rovněž odbornou literaturu. Každý rok doplňujeme knižní fond díky finanční podpoře Rodičovské rady Komenský a k rozšiřování nabídky knih dochází také díky darům četných institucí a přátel školy. V této místnosti se také pravidelně konají různé akce - soutěže, workshopy, semináře a literární besedy.