Code: ... ...

Projekty a sportovní aktivity

Mimoškolní projekty, nabídka volnočasových aktivit, spolupráce se spolky

Vyučování je podle potřeb aktuálně doplňováno formou nejrůznějších workshopů a exkurzí, sportovními aktivitami, dny otevřených dveří, školními pobyty žáků v přírodě a kulturními akcemi. Škola však také nabízí bohatou škálu zájmových kroužků. Smyslem je zajistit optimální rozvoj individuálních vloh a zájmů každého dítěte. Nabídka volnočasových aktivit je velmi rozmanitá. Děti se mohou rozhodnout např. pro pěvecký sbor, hudební, taneční nebo divadelní kroužek, pro výuku angličtiny nebo kurzy malování. Bohatá je nabídka sportovních aktivit, jakými jsou např. volejbal, fotbal, cvičení nebo tanec. Obohacením školního života a dětmi velmi oblíbené jsou také různé soutěže, např. soutěž v recitaci, pěvecká soutěž s názvem "Komenský hledá slavíka" nebo vlastní divadelní představení. Zvláště významná je spolupráce s jednotlivými spolky a zájmovými skupinami jako jsou např. tělovýchovná jednota Sokol, taneční skupiny Marjánka a Rozmarín, divadelní soubor Vlastenecká omladina nebo Vídeňská pěvecká škola.

Spolupráce s partnerskými školami

Škola udržuje bohaté kontakty s několika partnerskými školami středoevropského regionu. V projektu Centrope Schooling spolupracujeme se školami v Brně Jehnicích, Znojmě Příměticích, Kroměříži, Bratislavě a Györu. Tato přeshraniční spolupráce zahrnuje především realizaci vzájemných setkávání v rámci jazykových a kulturních projektů, které žáky seznamují s kulturní rozmanitostí zemí středoevropského regionu.

Partnerské školy v regionu Centrope

od 2004: ZŠ Jehnice, Brno: společný sportovní týden
od 2004: ZŠ Kroměříž: společné divadelní projekty
od 2007: ZŠ Drienova, Bratislava: turnaje ve volejbale/fotbale
od 2014: ZŠ Prokopa Diviše, Znojmo - Přímětice: výměnné programy


<= zpět na Informace a ceny