Code: ... ...

Ruština

povinně volitelný předmět 

Počet hodin: jedna dvojhodina týdně, 6. až 8. ročník 

Učebnice: 
- Класс! Ruština pro střední školy (Klett) 
- Russische Grammatik rundum verständlich (Cornelsen) 
- Themenwortschatz Russisch (Cornelsen) 

Maturita:
Je možné maturovat ústně na úrovni A2. 

Jazykové certifikáty:
Je možné získat certifikát z ruštiny jako cizího jazyka (TRKI) a účastnit se jazykových soutěží. 

K ruštině:
Na celém světě žije asi 145 milionů lidí, pro které je ruština mateřským jazykem, z toho asi 118 milionů žije v Ruské federaci. Kromě toho je ruština mateřským jazykem velkého množství obyvatel Ukrajiny, Kazachstánu a Běloruska. Ruštinou jako druhým jazykem dále hovoří cca 80 milionů lidí, a to především v oblastech bývalého Sovětského svazu. Ruština je jeden z oficiálních jazyků OSN, a proto se používá také v mezinárodní diplomacii. Také v oblasti ekonomie získává ruština na významu, a proto je na trhu práce stále více žádána. 

Ruština používá azbuku a má některé zvláštnosti ve výslovnosti
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 

Vzhledem k gramatickým a lexikálním podobnostem mezi slovanskými jazyky lze čerpat ze srovnání mezi slovenštinou nebo češtinou a ruštinou. Obecně platí, že naši studenti dosáhnou po relativně krátkém časovém období dobrých znalostí ruštiny.


Aktivní používání jazyka procvičujeme komunikativně na následujících tématech:

rodina a přátelé, bydlení, svátky a prázdniny, nakupování (oblečení, potraviny, jídlo a pití), škola a vzdělávání, tradice, pracovní svět, koníčky a zájmy, cestování v Rusku, Rodina a přátelé, průběh roku a dne, naše tělo a zdraví, cestování a turistický ruch, příroda a životní prostředí, zacházení s penězi, známá místa a památky v rusku, slavné rusky a rusové, rusky mluvící země, kultura stravování, politika, historie, umění, hudba, ruské filmy, ...