Code: ... ...

Římsko-katolické náboženství

povinně volitelný předmět

Současná role náboženství odpovídá stavu dnešní Evropy - ta je charakteristická propojením různých kultur a rozličných druhů víry. Náboženství jako předmět na školách pomáhá mladým lidem zorientovat se ve složité spleti této propojené Evropy. Nabídnout pohled, že i v našem supermoderním světě se o jeho hodnoty můžeme opřít.

Náboženství může také nabídnout odpovědi na téma naší rozdílnosti, příčiny konfliktů našeho současného světa, a to dětem z rodin věřících i nevěřících.

Cílem hodin náboženství je prohlubovat znalosti (ne víru) o naší kultuře stojící na židovsko-křesťanských základech, stejně tak jako znalosti o jiných kulturách a jejich náboženstvích. Vždyt' je dobré vědět proč máme vánoční prázdniny právě do 6.1. a proč jsou Velikonoce, co jsou to Letnice, kdo jsou Židé a... Těchto "a" by tu mohlo být mnoho!

Hodiny se snažíme vést neformálně a mají nabídnout alternativu v náročném programu našich žáků. Zpestření hodin pečením nekvašeného chleba nebo návštěvou synagogy či mešity patří již ke stálicím v našich hodinách.

Květa Apolin
Pavol Kubicar