Code: ... ...

Evangelické náboženství

povinně volitelný předmět

"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!" (J.A.Komenský)

Současná role náboženství je ovlivněna střetem různých kultur a duchovních směrů. Náboženství jako předmět na školách pomáhá mladým lidem v orientaci a poukazuje na věky prověřené hodnoty, o které se mohou v hledání vlastních postojů opřít.

Cílem hodin náboženství je mimo jiné

  • přijímat svoji jedinečnost
  • vnímat rozdílnost jako příležitost vzájemného obohacení
  • objevovat a kriticky zkoumat svět, ve kterém žijeme
  • citlivě se zaobírat "existenčními otázkami" jakými jsou např. utrpení, smrt, vina, smysl života
  • uvědomovat si očekávání současné společnosti, vytvářet osobní postoje k těmto výzvám
  • jít "po stopách" obrazů Boha v průběhu dějin v různých kulturách a uvědomovat si jejich rozmanitost
  • dát prostor svobodnému vyjádření osobních postojů
  • poznávat různé formy vyjádření víry
  • uvědomovat si zodpovědnost, pěstovat vzájemnou úctu a pokojné zvládání konfliktů

Výuka náboženství probíhá rozděleně podle vyznání (evangelické a římsko-katolické), účastnit se mohou i děti bez příslušnosti k církvi. V rámci různých projektů (mnohdy i spontánně) máme hodiny společné.

Lucie Mundilová