Code: ... ...

Informatika

povinně volitelný předmět

"Žáci dneška se ve škole včerejška učí dovednosti zítřka!"
Ale jaké dovednosti budou vůbec zapotřebí ve světě zítřka? Počítače jsou v současnosti nepostradatelné a stěží existuje povolání, kde s nimi člověk nepřijde vůbec do styku. O to důležitější bude v budoucnu, aby je člověk uměl nejen používat, ale aby jim i porozuměl.


V páté třídě je informatika povinný předmět. V letošním roce se studenti učí porozumět základní struktuře počítače, počítat v různých číselných systémech (binární systém, hexadecimální systém, atd.), a také ovládat programy MS Office Word, Excel a PowerPoint. 


Ve vyšších třídách si mohou studenti vybrat informatiku jako povinně volitelný předmět, což také často dělají. Obsah předmětu bývá uzpůsoben aktuálním novinkám v oblasti IT-vývoje. V šesté třídě se žáci učí základy programování. Letos jsem se rozhodl pro Pascala, který se již sice nevyužívá tolik, jako v minulosti, ale je jednoduché se ho naučit. V sedmé třídě jsme tento rok mj. probírali hojně v internetu užívaný skriptovací programovací jazyk Perl, a učili jsme se, jak lze jeho pomocí vytvořit HTML-webovou stránku.V osmé třídě především prohlubujeme již naučené dovednosti. Jeden z programovacích úkolů byl kupř. naprogramovat hru "Čtyřka vyhrává", nebo vypočítat, který den v týdnu měli žáci své narozeniny. Alespoň některé z dovedností "zítřka" již studenti získali. Příští rok pak budeme probírat znalosti na "pozítří".