Code: ... ...

Francouzština

povinně volitelný předmět

Učení se cizím jazykům znamená objevovat nové světy: francouzština je nejen jednou z nejdůležitějších řečí v Evropě, ale hovoří se jí také v mnoha afrických zemích a v Kanadě. V hodinách se doširoka zaobíráme kulturně zeměpisnými tématy. Důraz je kladen především na aktuální témata, civilizaci, chansony, filmy - a samozřejmě na francouzskou kuchyni. 


Díky malým skupinkám lze ve výuce zohlednit individuální silné stránky a preference studentek a studentů, často improvizujeme krátké scénky z každodenního života, pracujeme s autentickými materiály mj. také z Internetu a zkoušíme navzájem komunikovat co možné různorodě a téměř výlučně francouzsky. 


Občas se třída na chvíli promění na hlavní město "Velkého národa", my se staneme profesionálními turistickými průvodci a ptáme se, kde se nachází nejbližší stanice metra.