Code: ... ...

Etika

povinně volitelný předmět

Předmět Etika se na naší škole vyučuje na vyšším stupni gymnázia (5., 6., 7. a 8. ORg). Žáci navštěvují buď hodiny náboženství anebo hodiny etiky. Cílem etické výchovy je umožnit žákům pojmenovat a vysvětlit základní etické způsobilosti a postoje, souvislosti mezi hodnotami a normami, pochopit a tolerovat názory jiných, vysvětlit normy související se životem, zdravím, rodinným životem, rodičovstvím, ekonomickým životem a prací v povolání, rozvíjení morálního úsudku a smyslu pro zodpovědnost. Základnou etické výchovy je zážitkové učení prostřednictvím technik, cvičení a aktivit. Pozornost věnujeme i etiketě, poruchám příjmu potravy a závislosti.