Code: ... ...

Angličtina

povinně volitelný předmět

pro 7. ročník
2 hodiny týdně

Vyučující: Mag. Jan Killian

V hodinách tohoto povinně volitelného předmětu je prostor věnovat se tématům, na které v běžném vyučování nezbývá dost času. Jde o projektové vyučování a výsledky práce jsou zřetelné jak ve třídě, tak mimo ni.

Zabýváme se intenzivně literaturou, pracujeme s články z blogů a webových stránek, nebo se zabýváme kulturou a variantami řeči anglicky mluvících zemí, se kterými se můžeme setkat například v Irsku, ve Skotsku, na Jamaice nebo Maltě a v Libérii nebo Austráli.

Další projekty se týkají například práce s zprávami a dokumentárními filmy nebo se zabývají filmovou historií a kinematografií.

Cílem tohoto předmětu je prohloubení řečových schopností a i všeobecných znalostí.