Code: ... ...

Chemie

povinně volitelný předmět

Chemie jako povinně volitelný předmět je určen pro každého, koho zajímají přírodní vědy, chemické pokusy a v budoucnosti plánuje studium chemie. Žáci mohou své nabyté vědomosti prohloubit a něco nového se naučit. Cílem povinně volitelného předmětu je nabídnout žákům rozšíření jejich vzdělání přiměřeně jejich zájmům, s přihlédnutím na jejich další odborné studium na vysoké škole. 

S chemickými látkami a chemickými reakcemi se setkáváme všude okolo nás. Nachází se nejen v chemickém průmyslu, ale také v každodenním životě, např. při vaření či úklidu.

Chemie je převážně experimentální přírodní věda. Chemik se zabývá výrobou a vlastnostmi chemických látek. Proto se v našich hodinách budeme věnovat:

  • upevňování vědomostí a dovedností s laboratorními pomůckami, přístroji a chemikáliemi 
  • spolupráci při výběru, plánování a prevenci pokusů 
  • vzniklým problémům a neshodám, které se budeme snažit správně analyzovat a vyřešit 
  • vypracování protokolů
  • provedení pokusů ve dvojici či ve skupinkách 
  • poznávání a používání chemických odborných výrazů "chemický jazyk" 
  • převzetí zodpovědnosti za pracovní provedení a výsledky 
  • samostatnému myšlení a uvažování

Těžisko je v praktickém provedení samotných pokusů, v možnosti volného experimentování, účasti na exkurzích. Poznáme místo chemie v současnosti, její význam v průmyslu, význam v životních procesech, v koloběhu životníího prostředí, a změnách v něm.