Code: ... ...

Školní pěvecký sbor

nepovinné cvičení 

Na na naší škole má hudba své pevné místo. Máme dobře vybavenou hudebnu s velkým množstvím hudebních nástrojů, které žáci mohou používat jak v hodinách hudební výchovy, tak při různých vystoupeních. Mimo běžné hodiny mají žáci odpoledne možnost navštěvovat sbor a orchestr a po domluvě i cvičit nebo společně hrát. Obecně máme možnost žáky některé hudební nástroje vyučovat, např. klavír, violu, kytaru.

Naši žáci jsou hudebně motivovaní a účinkují na koncertech, divadelních představeních, školních mších, vernisážích a reprezentují na mimoškolních soutěžích. Podporují je jejich učitelé, hudební nadšenci. Náš repertoár se skládá z lidových písní, klasické hudby, muzikálů, populární a popové hudby. Zpíváme především v němčině, češtině, slovenštině a angličtině, ale také jiné jazyky si přijdou na své. Máme dobrou spolupráci s ambasádami, s Wiener Konzerthaus, s Wiener Musikverein a s radnicí. Mimoto pravidelně navštěvujeme koncerty a vybraná promítání filmů. Za zmínku stojí, že každé dva roky se koná jarní koncert, kde se děti mohou nejen prezentovat, ale také zažít nezapomenutelné momenty.