Code: ... ...

Angličtina

nepovinné cvičení

WMS

pro 2., 3. a 4. třídu

Angličtina navíc je možnost, jak si procvičit jazyk i mimo běžné hodiny. Pokud ti často není jasná probraná gramatika a cítíš, že potřebuješ něco lépe vysvětlit nebo ještě více procvičit, bude tento nepovinný předmět pro 2., 3. a 4. třídu právě pro tebe. Navíc používáme angličinu jako hlavní dorozumívací prostředek, takže se naučíš angličtinu přirozenou cestou.

Keep calm and learn grammar! 


ORg

pro 5. a 6. třídu
týdně, procvičování probrané látky z hodin

Vyučující: Mag. Jan Killian

Obsah výuky:

V porovnání s běžnými kurzy navíc, které se specializují hlavně na obsah zkoušený ve školních pracích a které obvykle mají dotaci jen jednu hodinu týdně, je tento nepovinný předmět zaměřený na prohloubení a ujasnění probrané látky a také na rozvoj kompetencí.

Žáci a žákyně 5. a 6. třídy obdrží na začátku pololetí týdenní rozpis ve formě plakátu o rozměru A3. Každý týden se budeme věnovat jinému tématu. Každá jednotka obsahuje přehlednou kapitolu, např. un-/countable nouns nebo in-/definite articles. Ne každý žák má stejné slabiny, proto je na studentech, kterou jednotku chtěji navštívit a které znalosti potřebují posílit. Na konci každé jednotky mají studenti ještě možnost dobrovolně si vypracovat dodatková cvičení.

Žáci 5. ročníku absolvují na začátku roku také tzv. Placement test. Jako zpětnou vazbu dostanou údaje, které jim ukaží, na jakých defizitech by měli v budoucnu pracovat.