Orientace v budoucím vzdělávání a povolání

nepovinné cvičení

IBOBB: Informace, poradenství a orientace v budoucím vzdělávání a povolání

Povinnost vzdělávat se do 18 let

IBOBB je na našem gymnáziu povinné cvičení ve čtvrtých třídách (2 hodiny každých 14 dní v 1.pololetí) a třetích třídách (2 hodiny každých 14 dní ve 2.pololetí). Jeho úkolem je podpořit žáky a žákyně při jejich volbě budoucího vzdělávání. Rodiče si tak mohou domluvit osobní pohovor u:

Mag. Vera Beneda:

Tel.: 0650/267 33 20 (pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00, při sms napsat text:"IBOBB + jméno dítěte, třída ")

E-Mail: vera.beneda@komensky.at