Code: ... ...

Orientace v budoucím vzdělávání a povolání

nepovinné cvičení

IBOBB: Informace, poradenství a orientace v budoucím vzdělávání a povolání

Povinnost vzdělávat se do 18 let

IBOBB je na našem gymnáziu povinné cvičení ve 4.třídách v 1.pololetí a ve 3.třídách ve 2.pololetí a to každých 14 dní. Jeho úkolem je podpořit žáky a žákyně při jejich volbě budoucího vzdělávání a při přípravě na přijímací pohovory.

Aby se předešlo nevítanému přerušení ve vzdělávání po 8. třídě, je vhodná volba dalšího vzdělávacího zařízená velmi důležitá. K dispozici pro poradenství stojí žactvu a rodičům:

Mag. Věra Beneda

Tel.: 0650/267 33 20

(pondělí - čtvrtek 9:00 - 18:00, při sms napsat text "IBOBB + jméno dítěte, třída ")

E-Mail: vera.beneda@bildung.gv.at