Informace a ceny

Základní informace

 • 1.-4. třída (1.-4. ročník)
 • dvojjazyčná výuka od 1. třídy (čeština/slovenština, němčina)
 • alfabetizace v češtině/slovenštině a němčině
 • slovenština je alternativním předmětem k češtině (5 hodin týdně)
 • vyučování probíhá na základě rakouských osnov s výukou angličtiny od 3. třídy
 • týmová bilingvní výuka (Team-Teaching)
 • nepovinná cvičení: divadelní kroužek, výtvarný kroužek, tanec a různé sportovní kroužky
 • družina: po-čt do 17:30 h, pá do 17:00 h
 • činnosti nabízené v rámci družiny: míčové hry, volejbal, cvičení, jóga, tanec, divadelní kroužek, hudební škola, hra na flétnu, klavír a kytaru, ruční práce, výtvarný kroužek, Science Club
 • paralelní třídy
 • max. 25 žáků ve třídě

Dále nabízíme

 • školní jídelnu a zahradu
 • školu v přírodě, letní sportovní pobyty, výlety, výuku plavání, kurzy jízdy na kole
 • knihovnu
 • školního lékaře

Vyučovací jazyky

Vyučovacími jazyky na obecné škole jsou od 1. do 4. třídy čeština a němčina, alternativním předmětem k češtině je slovenština (5 hodin týdně). Alfabetizace probíhá prvotně v mateřském jazyce dítěte.

Každou třídu doprovází dvojjazyčný tým učitelů s mateřskými jazyky čeština/slovenština-němčina, abychom zajistili všem dětem kvalitní bilingvní týmovou výuku. Od 3. třídy se přidává i výuka angličtiny.

Ceny

Školné obecná škola měsíčně

1. dítě                                                             € 200,00

2. dítě *
- pokud 1. dítě není v obecné škole            € 162,50
- pokud 1. dítě je v obecné škola                 € 150,00

3. dítě *
-  pokud 1. a 2. dítě není v obecné škole     € 50,00
-  pokud 2. dítě je v obecné škole                 € 37,50
-  pokud 1. a 2. dítě je v obecné škole           € 0,00
*) Sleva se týká 2., 3. a dalšího dítěte navštěvujícího školu spolku Komenský

V průběhu měsíce září obdrží všichni žáci rozpis plateb školného na celý školní rok. Vždy aktuální platbu školného je třeba uhradit nejpozději do data uvedeného na rozpisu. Pro placení školného preferujeme platbu založenou povolením k inkasu /SEPA Lastschrift/, kterým nás plátce školného zmocní ke stahování školného ze svého běžného účtu. Povolení k inkasu je nutné jednorázově vyplnit na každé dítě zvlášť, přičemž ale může být použito i pro platby školného v následujícím školním roce či při přestupu na jiný stupeň škol Komenský.
Více informací o školném najdete v rubrice > Info školský spolek 2017/2018.
Informace o možnosti slevy školného ze sociálních důvodů vám podá ředitelka obecné školy.

Přihlášení

Pro přihlášení dítěte je třeba si předem domluvit schůzku s paní ředitelkou Mgr. Dipl. Päd. Marcelou Ofner, tel. +43 /1/ 713 31 88-20.

Podklady pro přihlášení

 • Pozvání k zápisu od Vídeňské školské rady
 • Osvědčení o přihlášení k trvalému pobytu v Rakousku (Meldezettel)
 • Rodný list dítěte
 • Osvědčení o státním občanství nebo pas
 • Pojišťovací číslo dítěte
 • Osvědčení o náboženském vyznání (křestní list) - pokud je k dispozici
 • Fotka dítěte
 • Zápisné ve výši € 70

Stravování                                           

Další nabídka