Informace a ceny

Základní informace

 • pro děti ve věku od 2 do 6 let (od září 2016 nově otevřena skupinka pro děti od 2 do 3 let)
 • podpora celkového vývoje osobnosti každého dítěte hravou formou ve spolupráci s rodinou
 • podporujeme adaptaci Vašeho dítěte a zajišťujeme jeho optimální vývoj
 • prostřednictvím intenzivní spolupráce v naší instituci zajistíme bezproblémový přechod dítěte ze školky do školy
 • v pěti skupinách se mluví česky/slovensky a německy, v jedné skupině maďarsky a německy
 • max. 120 dětí v šesti skupinách

Dále nabízíme:

 • školní zahradu, tělocvičnu, divadelní sál, velkou a malou klubovnu
 • výlety, návštěvy muzeí a divadel, různé projekty, workshopy
 • různé oslavy a besídky
 • školního lékaře

Vyučovací jazyky

V naší mateřské škole vyučujeme česky/slovensky/maďarsky a německy.

V letošním roce máme:

 • 5x skupinka česko-německá
 • 1x  skupinka  maďarsko-německá

Nabízíme pro děti výuku nemateřského jazyka hravou formou.

Ceny

Poplatek mateřská škola měsíčně

Pro děti, které nejsou školou povinné

celodenní:         € 334,06     € 249,06 **
částečný den:   € 220,46     € 180,46 **
polodenní:         € 187,41       € 147,41 **

Pro děti, které jsou školou povinné, anebo nemají Kundennummer*

celodenní:         € 450,00
částečný den:   € 360,00
polodenní:         € 270,00

*) Není-li nám sděleno při nástupu do školky Kundennummer, jsme nuceni účtovat plnou částku.

**) Jestliže má jeden z rodičů a dítě trvalé bydliště ve Vídni, převezme MA10 tento obnos. Rodiče tedy platí rozdíl mezi základní cenou a tímto obnosem.

Veškeré poplatky za mateřskou školu se platí pouze hotově v kanceláři ředitelky mateřské školy a to vždy první pondělí - čtvrtek v daném měsíci. Více informací najdete v rubrice > Info školský spolek 2017/2018.
Informace o možnosti slevy školného ze sociálních důvodů vám podá ředitelka mateřské školy.

Přihlášení


Pro přihlášení dítěte je třeba si předem domluvit schůzku s paní ředitelkou Sabinou Eimer, tel. +43 /1/ 713 31 88-10.

Podklady pro přihlášení

 • Meldezettel (=potvrzení o pobytu v Rakousku)
 • Kundennummer* (=registrační číslo dítěte u města Vídně)
 • Zápisné ve výši € 200 (€ 100 hotově při přihlášení, € 100 při nástupu do školky)

Přihláška bude vyplněna až na místě při schůzce s paní ředitelkou.

* Pro získání Kundennummer je třeba podat žádost u MA10 na Servicestelle. Více informací najdete zde.


Stravování

Zdravá strava je důležitým předpokladem nejen pro správný vývoj dětí, ale také pro efektivní výuku a dobré výsledky. Oběd se skládá z polévky a hlavního chodu, odpoledne děti dostávají svačinku.

Další nabídka


Aktuální nabídka zájmových kroužků bude uveřejněna v 2. polovině září.

Provozní doba mateřské školy:

 • Po-Čt: 7:30-17:30 hod
 • Pá: 7:30-17:00 hod

Provozní doba kanceláře mateřské školy
(paní ředitelka Sabina Eimer):

 • Po-Pá: 8:00-15:00 hod

Důležité upozornění

Není-li dítě vyzvednuto do konce provozní doby, čeká učitelka jednu hodinu na příjezd rodičů. Rodiče platí za pozdní vyzvednutí poplatek ve výši € 15 za každých započatých 15 minut přímo učitelce.

Není-li dítě ani v této hodině vyzvednuto, je učitelka povinna tuto skutečnost ohlásit policii. Veškeré náklady s tím spojené hradí rodiče dítěte.