Informace a ceny

Základní informace

 • nižší stupeň gymnázia je veden jako tzv. Gesamtschule (model Vídeňská střední škola) s diferencovanou klasifikací ve 3. a 4. třídě
 • školní budova byla v letech 2010-2012 kompletně zrenovována a zmodernizována
 • vyučování v češtině/slovenštině a němčině
 • etika je alternativním předmětem k náboženství (ve vyšším stupni reálného gymnázia)
 • angličtina jako první cizí jazyk od 1. třídy
 • deskriptivní geometrie od 7. třídy
 • další hodiny němčiny, češtiny a slovenštiny jsou nabízeny jako nepovinná cvičení
 • volitelné předměty od 6. a 7. třídy (informatika, španělština, francouzština, ruština)
 • nepovinné kroužky: divadelní kroužek, němčina jako cizí jazyk, pěvecký sbor, florbal, volejbal
 • odpolední družina pro 1. a 2. třídy
 • paralelní třídy na nižším stupni gymnázia
 • max. 24 žáků ve třídě

Dále nabízíme

 • knihovnu
 • školního lékaře
 • různé školní oslavy, projekty a workshopy
 • intenzitní jazykové pobyty v Anglii nebo na Maltě

Vyučovací jazyky

Primárními vyučovacími jazyky na naší škole jsou čeština/slovenština a němčina, přičemž čeština/slovenština je stěžejním povinným předmětem. Vyučujeme také angličtinu jako první živý cizí jazyk, od 6. třídy k tomu také španělštinu, francouzštinu a ruštinu jako alternativní povinně volitelné předměty (druhý živý cizí jazyk).

Ceny

Školné měsíčně

1. dítě                         € 160,00
2. dítě*                       € 120,00
3. dítě*                       € 0,00
družina WMS            € 60,00

*) Sleva se týká 2., 3. a dalšího dítěte navštěvujícího školu spolku Komenský.

V průběhu měsíce září obdrží všichni žáci rozpis plateb školného na celý školní rok. Vždy aktuální platbu školného je třeba uhradit nejpozději do data uvedeného na rozpisu. Pro placení školného preferujeme platbu založenou povolením k inkasu /SEPA Lastschrift/, kterým nás plátce školného zmocní ke stahování školného ze svého běžného účtu. Povolení k inkasu je nutné jednorázově vyplnit na každé dítě zvlášť, přičemž ale může být použito i pro platby školného v následujícím školním roce či při přestupu na jiný stupeň škol Komenský.
Více informací o školném najdete v rubrice > Info školský spolek 2017/2018.
Informace o možnosti slevy školného ze sociálních důvodů vám podá ředitelka gymnázia.

Přihlášení

Pro přihlášení je třeba si předem domluvit schůzku s paní ředitelkou Mag. Helenou Huber, tel. +43 /1/ 713 31 88-60.

Podklady pro přihlášení WMS

Podklady pro přihlášení ORg

 • Přihláška
 • Školní zpráva 4.BS (originál)
 • Osvědčení o přihlášení k trvalému pobytu v Rakousku (Meldezettel)
 • Rodný list dítěte
 • Osvědčení o státním občanství
 • Osvědčení o náboženském vyznání (křestní list) - pokud je k dispozici


Stravování

Informace k přihlašování a odhlašování obědů v jídelně Bundesgymnasia a Bundesrealgymnasia v Boerhaavegasse 15, Vídeň 1030

Cena za obědy je paušální a odvíjí se od toho, kolik dní v týdnu dítě chodí jíst:

 • 5 obědů v týdnu = € 105,00
 • 4 obědy v týdnu = € 84,00
 • 3 obědy v týdnu = € 63,00
 • 2 obědy v týdnu = € 42,00
 • 1 oběd v týdnu = € 21,00

Měsíční ceny jsou vypočítány na základě ročního poplatku a jsou rozděleny do 10 měsíců. V ceně jsou tedy již zahrnuty prázdniny, svátky, volné dny apod. Z tohoto důvodu nejsou možné žádné další slevy. Výjimka je možná pouze v případě dlouhodobé nemoci dítěte (delší než 14 dní) po předložení lékařského potvrzeni. Dítě je možno z obědů odhlásit a neplatit tak za dny, kdy bylo nemocné. V jiných případech (školní výlety, prázdniny apod.) to možné není. 

Přihlašování, odhlašování a další změny je třeba doložit vždy do 25. předchozího měsíce. Měsíční poplatky budou strhnuty z konta na základě formuláře (SEPA-Lastschrift-Mandat) vždy 15. dne daného měsíce, s výjimkou měsíce září. Měsíce září a říjen budou strhnuty současně v jedné platbě.

Pro další informace se obracejte na paní Claudii Hahn (německy hovořící): tel. +43 (0) 1 713 44 23/17, e-mail: verrechnung(at)hib-wien.at

Další nabídka